Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Energoelektronika
Efekt kształcenia:
Research methodology in power electronic field applcable for doctoral thesis implementation.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;