Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Mikroskopia sił atomowych (AFM) i skaningowa mikroskopia tunelowa (STM)
Efekt kształcenia:
Student zna techniki mikroskopii AFM dostosowane do różnych rodzajów próbek
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;