Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_I
Efekt kształcenia:
A participant knows how to initiate collaboration with industry and other scientists.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.