Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Najnowsze osiągnięcia inżynierii biomateriałów
Efekt kształcenia:
PhD student can work in a team and discuss the impact of advaced biomaterials on healthcare in a clear and comprehensive way
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;