Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Najnowsze osiągnięcia inżynierii biomateriałów
Efekt kształcenia:
PhD student understands basic biomolecular mechanisms responsible for biocompatibility
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;