Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przetwarzanie i analiza danych w pomiarach wysokonapięciowych
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności przygotowania i prezentowania sprawozdań i raportów z prowadzonych badań naukowych, w tym również w języku obcym; ma umiejętność poszukiwania i analizowania źródeł literaturowych, w tym obcojęzycznych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;