Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Biocybernetyka
Efekt kształcenia:
The student knows selected biology issues and is able to create their models. He is also able to develop algorithms inspired by biological phenomena. He can search for biological phenomena that can be the basis for solving IT problems.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;