Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metody Monte Carlo oraz symulacje stochastyczne - aspekty teoretyczne oraz implementacyjne
Efekt kształcenia:
potrafi implementować znane algorytmu lub też konstruować nowe o porządanych własnościach numerycznych, służące do rozwiązywania typowych i nietypowych problemów matematycznych
Powiązania z KEU:
 • SDA3A_U03
  upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
 • SDA3A_U04
  inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;
 • SDA3A_U06
  planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
 • SDA3A_U07
  samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.