Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Metody Monte Carlo oraz symulacje stochastyczne - aspekty teoretyczne oraz implementacyjne
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w języku obcym
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;