Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyczne podstawy mechaniki kwantowej
Efekt kształcenia:
Rozumie znaczenie postulatów mechaniki kwantowej
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W05
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji;