Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Własności mechaniczne materiałów inżynierskich
Efekt kształcenia:
- an ability to use the techniques, skills, and experimental, computational and data analysis tools necessary for materials engineering practice. Effective communication skills regarding the mechanical response of materials.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;
  • SDA3A_U04
    inicjować debatę i uczestniczyć w dyskursie naukowym;