Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Zaawansowane Systemy sztucznej Inteligencji
Efekt kształcenia:
The student is able to discuss the problems related to AI.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;