Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rewitalizacja w kontekście zrównoważonego rozwoju
Efekt kształcenia:
Knows and understands causes and effects of environmental degradation.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;