Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rewitalizacja w kontekście zrównoważonego rozwoju
Efekt kształcenia:
Is ready to initiate and get involved in the processes of revitalisation of degraded areas.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;