Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pomiary wielkości fizykochemicznych
Efekt kształcenia:
potrafi opisać poszczególne etapy procesu pomiarowego
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;