Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Pomiary wielkości fizykochemicznych
Efekt kształcenia:
potrafi dobrać kryteria/parametry metody pomiarowej dla danego problemu badawczego
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;