Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Badania materiałów w ekstremalnych warunkach ciśnienia i temperatury
Efekt kształcenia:
Inicjuje zespołowe rozwiązywanie interdyscyplinarnych problemów z użyciem najnowocześniejszych technik badawczych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;
  • SDA3A_K03
    podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej;