Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Przykłady aplikacji nauk hydrogeologicznych
Efekt kształcenia:
Zna metodologię inżynierskich i hydrogeologicznych badań z zastosowaniem modelowania komputerowego
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;