Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo I niezawodność w transporcie
Efekt kształcenia:
Doktorant posiada wiedzę w stopniu umożliwiającym ocenę stanu wiedzy i praktyki w zakresie przedmiotu.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;