Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Bezpieczeństwo I niezawodność w transporcie
Efekt kształcenia:
Doktorant posiada wiedzę w zakresie przedmiotowych technologii.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;