Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Bezpieczeństwo I niezawodność w transporcie
Efekt kształcenia:
Doktorant jest gotów do/ potrafi kierować zespołem tematycznym oraz określać priorytety celów wykonywanego zadania, a także sposobów jego realizacji, przygotowanie do współpracy ze specjalistami.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K02
    wypełniania obowiązków społecznych badacza, inicjowania działania na rzecz interesu publicznego, myślenia i działania w sposób przedsiębiorcy;