Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Osiągnięcia i aktualne kierunki badań w informatyce
Efekt kształcenia:
Is able to present results of research in English and in a form used during scientific conferences
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U05
    posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym i zawodowym;