Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych_wariant_IV
Efekt kształcenia:
ma podstawową wiedzę z zakresu zasad ekonomiczno-finansowych, organizacyjnych oraz psychologiczno-socjologicznych warunkujących poprawne przygotowanie wniosku grantowego
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.