Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Zastosowanie klasycznej i uogólnionej symetrii do konstrukcji rozwiązań nieliniowych równań różniczkowych fizyki matematycznej
Efekt kształcenia:
Zna podstawowe pojęcia i twierdzenia teorii grupowej równań różniczkowych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;