Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Układy dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student is able to describe in general terms a few important research directions in modern theory of dynamical systems, that were recently conducted in good academic centers and published in best mathematical journals.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;