Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Układy dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student is able to present advanced research topics (theorems, examples, techniques, results of simulations) in front of audience made of specialists in clear and mathematically strict way.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;