Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Układy dynamiczne
Efekt kształcenia:
Student is able to distinguish between different levels of research topics (easy, hard; trivial, good, excellent). He/she is aware level research expected for publication in best mathematical journals.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;