Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Szkła bioaktywne: aktualny stan wiedzy i perspektywy nowych zastosowań
Efekt kształcenia:
Student zna metody wytwarzania i charakteryzowania materiałów szklistych, szklanoceramicznych i kompozytów wytworzonych z ich udziałem
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;