Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Operatory Markova w teorii układów dynamicznych
Efekt kształcenia:
Student zna podstawowe pojęcia z zakresu procesów losowych generowanych przez iterowane układy funkcyjne pytania i problemy sformułowane przy użyciu tych pojęć
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;