Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Operatory Markova w teorii układów dynamicznych
Efekt kształcenia:
Student zna kryteria asymptotycznej stabilności operatorów Markova i rozumie co oznacza istnienie jedynej miary niezmienniczej dla takich operatorów
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;