Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Operatory Markova w teorii układów dynamicznych
Efekt kształcenia:
Student potrafi zastosować powyższe kryteria w wybranych modelach biologicznych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;