Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria ergodyczna
Efekt kształcenia:
Student is aware of main research directions in modern ergodic theory, and has sufficient knowledge to perform his own research in this field.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;