Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teoria ergodyczna
Efekt kształcenia:
Student knows main measure-theoretic tools used in modern theory of dynamical systems.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;