Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyczne podstawy kryptologii
Efekt kształcenia:
zna podstawowe pojęcia, zasady i metody kryptografii i kryptoanalizy
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;