Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Teoria ergodyczna
Efekt kształcenia:
Student has sufficient knowledge to understand research results at the edge of ergodic theory and dynamical systems.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;