Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Advances in medical electronic equipment
Efekt kształcenia:
samodzielne studia związane z problemami technicznego wsparcia medycyny i proponowanie rozwiązań
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;