Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kataliza i procesy katalityczne otrzymywania paliw ciekłych
Efekt kształcenia:
Student na podstawie wiedzy posiada umiejętności wyboru charakterystyki fizyko-chemicznej katalizatorów, zaproponowanie jego preparatyki
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;