Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kataliza i procesy katalityczne otrzymywania paliw ciekłych
Efekt kształcenia:
Student zna metodologię prowadzenia badań naukowych z dziedziny katalizy, planowania eksperymentów i ich ocenę
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;