Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Statistical signal processing in audio and speech applications
Efekt kształcenia:
Student knows statistical processing for reducing noise and reverberation, student knows spatial audio processing techniques, student knows speech and audio coding schemes, student knows deep learning methods applied to speech and audio.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;