Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Rachunkowość w zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Jest gotów do skutecznego i efektywnego podejmowania decyzji w oparciu o informacje generowane przez system rachunkowości w jednostkach gospodarczych
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_K01
    krytycznej oceny dorobku w ramach danej dyscypliny naukowej, krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój dyscypliny, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;