Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Sztuka modelowania w programowaniu całkowitoliczbowym mieszanym
Efekt kształcenia:
standard MIP models and methods
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;