Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VII
Efekt kształcenia:
Student posiada wiedzę, aby stworzyć dokumenty naukowy lub techniczny np.: artykuł naukowy, praca doktorska.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W04
    zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu;
  • SDA3A_W07
    podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami.