Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych wariant VI
Efekt kształcenia:
Student has knowledge about funding opportunities at the national and European levels.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W06
    ekonomiczne, prawne, etyczne i inne istotne uwarunkowania działalności naukowej;