Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych wariant VI
Efekt kształcenia:
Student has the ability to choose the funding mechanism suitable to his needs by searching and analyzing information about various funds / programs / projects.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;
  • SDA3A_U07
    samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób; planować zajęcia lub grupy zajęć i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.