Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty przygotowywania wniosków grantowych wariant VI
Efekt kształcenia:
Student has the ability to prepare a proposal according to rules and financial restrictions.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U06
    planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym;