Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Teorie zarządzania
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie istotę zarządzania jako praktyki gospodarczej oraz dyscypliny naukowej. Posiada wiedzę na temat osiągnięć i dorobku klasyków zarządzania oraz teorii neoklasycznych.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W02
    główne tendencje rozwojowe dyscypliny lub dyscyplin naukowych, w których odbywa się kształcenie;