Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VI
Efekt kształcenia:
Student potrafi: - pracować w zespole - w sposób logicznym opisywać zjawiska fizyczne i procesy oraz wizualizować informacje - czytać i wykorzystywać dokumentację techniczną do tworzenia instrukcji, sprawozdań czy raportów.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;