Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Warsztaty pisania i przygotowywania publikacji naukowych wariant VI
Efekt kształcenia:
Student potrafi komunikować się (informować, szkolić, aplikować) za pomocą tekstów technicznych z dowolna grupą odbiorców. Student potrafi pozyskiwać informacje z Internetu i przetwarzać je w celu dostosowania ich do potrzeb konkretnego odbiorcy dokumentu technicznego.
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_U02
    komunikować się na tematy specjalistyczne w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w międzynarodowym środowisku naukowym;
  • SDA3A_U03
    upowszechniać wyniki działalności naukowej, także w formach popularnych;