Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę dotyczacą zagadnień metodycznych niezbędnych do przygotowania dysertacji
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W01
    w stopniu umożliwiającym rewizję istniejących paradygmatów światowy dorobek, obejmujący podstawy teoretyczne oraz zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla dyscypliny lub dyscyplin naukowych w ramach której przygotowuję rozprawę doktorską;