Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Współczesne problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu
Efekt kształcenia:
Jest świadomy ograniczeń procesu badawczego
Powiązania z KEU:
  • SDA3A_W03
    metodologię badań naukowych;